องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 172
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรัสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [25 พฤษภาคม 2564]
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [7 เมษายน 2564]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตืงานของบุคลากร "การบันทึกบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2564 [7 เมษายน 2564]
โครงการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [30 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 [25 มีนาคม 2564]
กิจกรรมประกาศเจตนารมย์สร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ทุุจริต [15 มีนาคม 2564]
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานโดยไม่ทุจริต ในการประชุมพนักงาน วันที่ 15 มีนาคม 2564 [15 มีนาคม 2564]
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงสง่า วันที่ 12 มีนาคม 2564 [12 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 [17 ธันวาคม 2563]
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร วันที่ 14 ธันวาคม 2563 [15 ธันวาคม 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่