องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
account_box กองช่าง
นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-8630105
นายธงชัย พรหมพินิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายอาณัติ มณีพราว
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายวราวุฒิ ดวงโทโคตร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายจตุพล โยธา
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน