องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 188
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ อบต.หนองแปน
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
photo มาตรการการจัการขยะในช่วงสภานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file รายงานการใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาสของกองทุนสุขภาพตำบลหนองแปน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายลุกล้ำที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศ แบต.หนองแปน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
insert_drive_file ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งเอกสารสิทธิประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองแปน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241 |
insert_drive_file โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีในตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9]
photo ขอร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกาศ อบต.หนองแปน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
photo โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพในเขตพื้นที่ตำบลหนองแปน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
insert_drive_file รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
1 - 20 (ทั้งหมด 67 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่