องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 3 การนำแผนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
description แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file แผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่