ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 เส้นวัดป่าบ้านทุ่ง - บ้านหนองแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง