ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 3 เส้นบ้านคำเจริญ - บ้านหนองแปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง