ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 4387 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง