องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : นำโดยว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ สุวรรณทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกคน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติ อันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ โดยให้มีการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีที่มีความมุ่งมั่นยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กรนั้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน