องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
โครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ร่วมใจพัฒนารักษาความสะอาดในชุมชน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย เศษขยะ ขยะอัตรายในบริเวณรอบๆ วัดคลองธรรมิกการาม หมู่ 4 เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีลดแหล่งสะสมเชื้อโรค มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ทำความสะอาดพื้นที่ร่วมกันดูแลและพัฒนาต่อไป
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่