องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 206 หมู่ 4 บ้านดงสง่า ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290 เบอร์โทร 042-707588

ศูนย์ประสานงานเลือกตั้ง ประจำ อบต.หนองแปน
folder ประกาศ / คำสั่ง
folder ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้ง

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 187
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564”
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน นำโดยนายศิริพรหม วงศ์พรมศิลป์ ปลัดองค์การบริหารตำบลหนองแปน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “21 ตุลาคม ของทุกปี วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564” ในวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตาย บำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดติ่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้บริเวณภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อีกทั้งเป็นการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่หน่วยงานราชการให้น่าอยู่ ร่มรื่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์ดียิ่งขึ้น สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัยเหมาะสำหรับเข้าใช้บริการของประชาชน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
(นายศิริพรหม วงศ์พรหมศิลป์)
ปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.หนองแปน
โทร : 091-8630105
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบจองคิวขอรับบริการออนไลน์ อบต.หนองแปน
public กรอกข้อมูลจองคิว
public จองคิว online
แผนการจัดการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019-(COVID-19)ระลอกใหม่